Guía - The Codex of Alchemical Engineering

Aca están los códigos de los niveles, gracias a Nomade por la guía!


I. Aqua Vitae

m,7,6,90,1,wwwcrruodrrj;m,7,10,90,1,cllorrwwwwwj;

II. Sal Amoniac

b,7,10;m,4,10,90,1,cluodrwwwwwwwwwwj;m,10,10,90,1,crolwwwwwwwwwwwwj;m,7,6,90,3,wwwwwwcdrr11oullj;III.

III. Cinnabar

t,4,9;b,9,9;m,12,3,180,1,wwwwwwwwwwc11uuodd;m,10,6,90,2,wwwwwwwcllorrwwwww;m,4,11,90,1,cllorrwwwwwwwwwwww;

m,6,9,180,1,wwwcrruodllwwwwwww;m,10,11,90,1,crrollwwwwwwwwwwww;

IV. Litharge

b,3,10;b,10,10;m,13,10,90,2,cdroluwwwwwwwwwww;m,1,10,90,2,cdloruwwwwwwwwwww;

m,7,10,90,2,croc11rrcl1orrwwww;m,7,5,270,2,lldwwwwwwwwclluoww;V.

V. Oil of Vitriol

c,9,13;t,11,11;b,5,9;m,1,9,90,3,clorwwwwwwwwwwwwww;m,11,13,0,1,crrrlruuoddrwwwwww;

m,9,9,0,1,wwwwwwwwclluodrrww;m,6,6,270,2,llwwwwwwwwwwcrr11o

VI. Aqua Fortis

c,8,8;c,8,6;t,4,8;b,4,10;m,6,6,0,1,crrlrror;m,8,10,180,3,wwcdwwwdwwwroluu;m,4,13,180,2,crolcrolcrolwwww;

VII. Haematie

p,10,11;p,10,7;b,4,7;b,1,5;m,7,9,90,3,cllorrwwwwwwwwwwww;m,10,13,180,2,wwcdroluwwwwwwwwww;m,11,13,0,1,wwclorwwwwwwwwwwww;m,13,9,90,3,cllorrwwwwwwwwwwww;m,13,7,270,1,wwwclorwwwwwwwwwww;

m,7,11,0,2,wwwwwcdllourrwwwww;m,1,9,90,3,crrowwwwwwwwwwwwll;m,3,1,0,1,c2owwwww;m,7,7,270,1,wwwcrullordwwwwwww;m,5,9,90,1,wwwwwwwwwcllorrwww;m,5,5,90,1,rrwwwwwwjllwc2wrro;

VIII. Brimstone

b,7,10;c,3,5;t,3,7;m,8,13,0,2,clorw;m,10,10,180,1,wwjcuodw;m,7,6,180,3,2222222rorrwcr2;

IX. Aqua Regia

b,7,13;c,4,11;t,2,9;c,4,9;t,6,9;b,10,11;m,0,10,0,2,ucdduuodwwwwwwwwww;m,4,3,0,2,wwwwwwwwwwwwwwuc1o;m,4,13,0,2,rrcllorrculllordww;

m,8,10,0,2,wwlluucddrurodwwww;m,10,13,0,2,cdrrwwuollcwwdloru;m,11,5,0,2,wwwwwwwwwwrucr1orr;

X. Vertigis

p,10,11;b,3,9;c,4,11;b,6,7;b,11,5;m,13,11,90,1,crol;m,10,13,180,2,wwwjcrduuold;m,7,11,90,1,clulodll;m,4,13,180,2,cdruuodl;m,1,9,90,3,wjcddloruu;

m,4,7,90,1,wwwjwwc22lor;m,9,6,180,2,wwwwjcrdrorru;m,7,10,270,1,wjcuodwwww;m,12,9,180,1,wjcruuoddl;m,11,1,90,3,wjcr2olwww;

XI. Black Powder

b,8,9;c,11,13;t,9,11;b,4,11;c,11,11;t,13,9;b,10,7;m,5,13,0,1,clorwclorwwwwww;m,1,11,90,1,cluodrwwwwwwwww;m,4,9,90,1,wwwc11owwwwwwww;m,5,8,90,1,wwwwwwuclodrwww;

m,13,7,90,1,wwwwwwwwclllolw;m,10,3,90,3,crolwww;m,8,7,90,1,wwwwwwwwwc2lorw;m,13,11,90,1,wwcrrudorrwwwww;m,9,13,0,3,cddluduuorwwwww;

XII. Gold

p,2,10;p,9,10;m,13,10,90,2,crol;m,7,10,90,2,cdlourwwwwww;m,3,13,180,1,wwwwwwwwwwwjcruodl;

m,6,10,0,2,clulordrwwww;m,8,6,180,1,wwwwcruuoddl;m,2,6,90,3,crrrorwwwwww;

XIII. Elixir of life

c,1,11;c,13,11;b,4,9;b,9,9;b,7,6;m,13,9,90,3,wwcddru11olu;m,9,13,0,3,cdluor;m,1,9,90,3,wwjwwcddlu22oru;m,5,13,180,3,wwjcdruol;

m,7,9,0,2,clolcrorwwww;m,5,6,270,3,rddwwwcl1uuo;m,13,3,270,1,wwclorwwwwww;m,11,6,270,2,wwcl11orwwww;

XIV. Philosopher's Stone

b,2,3;b,11,3;b,11,11;b,2,11;b,7,7;c,8,9;c,6,9;m,12,7,270,3,wwwwwwwc1rrorrww;m,14,3,180,2,wwcldwrouwwwwwww;m,3,1,180,1,clorclorwwwwwwww;m,11,1,0,1,crolcrorcuuoddrr;m,8,5,90,1,c1rrowwwwwwwwrrw;

m,14,11,180,2,wwcrdwlwuowwwwww;m,11,13,0,1,clorclorwwwwwwww;m,3,13,180,1,crolcrolwwwwwwww;m,0,11,0,2,wwcldwroucdouwww;m,0,3,0,2,wwcrdwlouwwwwwww;m,3,7,0,2,wwwwulwcr1rwdlow;m,12,9,180,3,oddlwwwwwwwcuur1;

XV. ????????

p,3,10;t,13,8;b,2,5;b,6,8;b,9,6;p,9,10;t,1,7;m,13,11,90,1,clluduodrrwwwwwwww;m,9,13,180,1,wwwcruodr;m,7,10,90,2,wcuroldww;m,3,8,90,1,lluodrrwc;m,1,10,90,2,wclorclor;m,1,9,90,3,wwwcrroll;

m,1,3,90,3,ddowwwcuu;m,13,10,180,2,lwwcro;m,9,8,90,1,crrlwwwwwwuodlwwww;m,5,5,180,3,wwcdd11ouuwcdouwww;m,13,6,180,1,dlwwwwwwwwwwwwcruo;m,7,5,270,1,c1wwwwwwurrwwdllow;m,6,5,270,1,oluwwwwclorwwwcd1r;

-Desde Obelisco Team

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Bueno, les pedimos que si quieren pongan el nombre de usuario de Kongregate en el comentario y sean moderados.